מבנים בלהבות


פרויקט שלטי שימור מבנים בלהבות.
עופר מיכאלי, שמעון זית וסמדר תמיר.












צילמנו כמה מן המבנים. האם תוכלו  לקשר בין התמונות של פעם ושל היום?