קהילה


קיבוץ להבות הבשן מאופיין בחיי קהילה תוססים, בחדשנות ובפתיחות. 
קהילת להבות הבשן היא קהילה אחת על כל גווניה ומקורותיה, סובלנית ודיאלוגית ומתנהלת על פי מערכת ערכים מוסכמים.
הקהילה מקיימת אורח חיים דמוקרטי, מביאה לידי ביטוי בהתנהלותה את הזכות לכבוד ואת החובה לכבד, ומטפחת תרבות מקומית המשלבת מסורת וחידוש.
זוהי קהילה אשר החברים בה מתגאים להשתייך אליה, מקדמת את הצמיחה הדמוגרפית ומעודדת את בניה להצטרף ליישוב. הקהילה שואפת ליצירת מכנה חברתי משותף רחב על ידי בניית הסכמות והנעת תהליכי היכרות המקיפים את כל חברי הקהילה.
הקהילה בעלת חוסן קהילתי, חבריה נגישים למידע, לשירותים ולמוקדי קבלת החלטות והממסד בה מתנהל בשקיפות ובשיתוף פעולה. הקהילה מפתחת ומטפחת מנהיגות מקומית.
הקהילה רואה עצמה אחראית לקידום פעילויות חינוך, תרבות ותמיכה בחבריה במסגרת החיים בישוב. התמיכה מתבטאת בהקצאת משאבים תקציביים ופיזיים לתועלת פעילויות אלו.
קהילת להבות הבשן רואה את כלל הילדים ובני הנוער ביישוב כמרכזיים ברקמת חיי המקום, ומעמידה את טיפוח הדור הצעיר בקדימות גבוהה. מערכת החינוך היישובית מחנכת למוסריות, לערכי הדמוקרטיה, למורשת ולכיבוד חוקי המדינה.
הקהילה מעודדת עשייה והתרחשות בתחום התרבות והפנאי ביישוב מתוך הכרה בחשיבותם לרווחת התושבים ולחיזוק הלכידות הקהילתית.
קהילת להבות הבשן רואה את בחבריה הוותיקים הון אנושי, על כן פועלת לשלבם ברקמת החיים הקהילתיים ומסייעת להם במתן ביטחון סוציאלי ובמיצוי מרבי של יכולותיהם.
קיבוץ להבות הבשן מאגד בתוכו מגוון שירותים ומבני ציבור זמינים ונגישים שנותנים מענה לצרכי הקהילה השונים וצרכיהם הבסיסיים של תושביו.
להבות הבשן הינו קיבוץ מטופח הדואג באופן מתוכנן, שוטף ואחראי לתחזוק תשתיותיו ופיתוחן.
הקיבוץ מעודד פיתוח וחיזוק הבסיס הכלכלי של חבריו, פיתוח פעילות עסקית ויזמות בתנאי שאינם פוגעים באיכות החיים, בשקט הציבורי, באיכות הסביבה והנוף ובצביון היישוב.
להבות הבשן הוא קיבוץ מרובה צמחיה, משולב בנוף הטבעי וידידותי לסביבה. המרחבים הציבוריים בקיבוץ מטופחים ונשמרים על פי ייעודם, לרווחת כלל הציבור.