לינה משותפת 1973

סרט הסברה על הלינה המשותפת בקיבוצים, שצולם בשפיים ולהבות הבשן