גרעין צאלה, כנס ה-70

שיר ניצולי השומר הצעיר בביצוע גרעין צאלה