סיפורה של רחל רוכמן - חלק ב'.

איך חיה ילדה שמתחבאת שנתיים מהנאצים? הכנסו לשמוע את הסיפור של רוחק'ה.