המרתון של משה - לזכרו של משה קסטוריאנו שנפרד מאיתנו בטרם עת